دوشنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۴, ۰۴:۵۷
 
 
  • اخبار

   

خبر ۱ تا ۴ از ۴ خبر

1
  • پیامهای کارآفرینی

  • کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.( جدید در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان).
    
  • نشریات کارآفرینی

ماهنامه کارآفرینی ستکا                

ماهنامه کارآفرینی ستکا

ماهنامه رشدوکارآفرینی    
     
 
  • تالار گفتگو معاونت توسعه کارآفرینی

مجموعه اسنادراهبردی و بالادستی نظام

  • معرفی کتاب

  • جستجو و دریافت مقالات

  • آلبوم تصاویر همایشها و سمینارها