دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵, ۰۱:۵۲
 
 
 • اخبار

   

خبر ۱ تا ۴ از ۴ خبر

1
 • پیامهای کارآفرینی

 • کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.( جدید در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان).
    
 • نشریات کارآفرینی

ماهنامه کارآفرینی ستکا                

ماهنامه کارآفرینی ستکا

ماهنامه رشدوکارآفرینی    
     
 
 • آلبوم تصاویر همایشها و سمینارها

    

مجموعه اسنادراهبردی و بالادستی نظام

 • معرفی کتاب

 • ارتباط با معاون وزیر

 • سخن روز

"گزارش پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران"

گزارش "پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران"

 • نشریات تخصصی معاونت


 
نشریات

 • پرسشنامه مرکز رشد

آماربازدیدکنندگان

 • تعداد کاربران آنلاین : ۶ نفر
 • بازدید کل : ۲۰۱,۷۲۱ نفر
 • بازدید امروز : ۱۲ نفر
 • بازدید دیروز : ۳۲۶ نفر
 • بیشترین بازدید روزانه : ۱,۲۰۰ نفر