سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۱۱:۰۹
 
 

اهمیت کار و کسب روزی حلال در اسلام
ارتباط مستقیم روحیه کار آفرینی و اقتصاد مقاومتی
آیا مشکل تعاریف جهانی اشتغال و بیکاری است یا رویکرد سیاسی افراد به آمارهای نیروی کار؟
نقش ادبیات کار در اقتصاد مقاومتی
نقش مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی
آموزش امر به معروف و نهی از منکر
نقش مسئولیت اجتماعی شرکت های کار آفرین در اقتصاد مقاومتی
نقش و جایگاه خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه و نقش توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی در تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه و نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی
نوجوانی عصر چالش های جدید
مهارتهای زندگی
مواد مخدر خانمان سوز
فرصتهای آشنا
روش تربیت کودک
جهانی بدون فقر
پیشگیری از خشونت خانگی
نام نامه اندیشمندان علوم اجتماعی
امنیت اخلاقی از نگاه رهبری
زنان و تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه و نقش توسعه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی
تحقیق و بررسی پیرامون رابطه میزان مذهبی بودن با سلامتی روان کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
جایگاه و نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی
جایگاه و نقش رسانه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
نقش و جایگاه خانواده در اقتصاد مقاومتی
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴
۱۰۰ مورد، صفحه ۱ از ۴