اخبار

  • برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش مدیر صادرات

  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اتاق اصناف ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

  • برگزاری سومین انتخابات شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشوردر استان لرستان

  • گزارشی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی"پنجرة فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران"

Loading
Loading

فهرست اخبار

صفحه ۱ از ۵۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

فعالیتهای ادارات حوزه معاونت

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »

پیامهای کارآفرینی

  • کارآفرین فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش اقتصادی/اجتماعی جدیدی به وجود می آورد.( جدید در سطح بنگاه/ سازمان، در سطح بازار/ جامعه و یا در سطح جهان).

Loading

آماربازدیدکنندگان

۵ نفر
۲۴۲,۹۰۶ نفر
۱۰ نفر
۶۹ نفر
۴,۵۵۴ نفر

اشتغال اتباع خارجی