تماس با ما

آدرس: تهران،خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه بهبودی ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه چهارم

تلفن دفتر: 66580159

تلفن گروه کارورزی-معافیت بیمه ای-مشوق بیمه ای: 64492831 - 64492341

تلفن گروه یارانه دستمزد: 64492807