رزومه کاری رؤسا و دبیران کانون‌های کارآفرینی سراسر کشور

استان  رئیس کانون  دبیر کانون
 آذربایجان شرقی               آقای برادران ماشین چی
 آذربایجان غربی آقای حسین زاده آقای قلعه کوهی
 اردبیل    
 اصفهان آقای شیخ سجادیه آقای رحیمی
 البرز آقای رضایی

 ایلام خانم آزاد
 بوشهر آقای صفری             
 تهران   آقای سیاری
 چهارمحال و بختیاری آقای مالکی  رزومه کاری دبیر کانون چهارمحال-آقای رستمی
 خوزستان
 خراسان جنوبی آقای خیریه
 خراسان رضوی رزومه کاری رئیس کانون خ -رضوی- آقای روشنک رزومه کاری دبیر کانون خ-رضوی- خانم سنویی محصل
 خراسان شمالی آقای فاطمی مقدم
 زنجان آقای امیدی             
 آقای نیتی    
 سیستان و بلوچستان آقای شیهکی تاش

 سمنان
 قم               آقای طاهایی آقای ذاکری             
 قزوین آقای نعمتی آقای مهرعلیان
 فارس آقای نجابت
 کردستان
کرمانشاه  آقای نامداری
کرمان  آقای مداح آقای سیف الحسینی
کهکیلویه و بویر احمد  رزومه کاری رئیس کانون کهکیلویه- آقای جعفری
گلستان 
 گیلان آقای مرادی
 لرستان آقای جمشیدی فر آقای فتحی زاده
 مازندران آقای محمدی آقای خسروی
 مرکزی
 هرمزگان آقای ضیایی دهبارز آقای واحدی زاده             
 همدان آقای طاقتی احسن آقای صائمی
یزد  آقای نبیل آقای دائمی