معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال

  نام و نام خانوادگیسمت  سابقه کار    شماره تماسشماره فکس رزومه کاری  
دکتر منصوری دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال  64492303 66580158  

مشاورین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

  نام و نام خانوادگی      سمت  

سابقه کار(سال) 

شماره تماس شماره فکس  رزومه کاری  
مهری- سایت
 غلامعباس مهری مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال     64492597 66580158 

آقای کارگر
محمد رضا کارگر شورکی  مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال  64492670 66580158 

مدیران کل حوزه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 نام و نام خانوادگی   سمت

سابقه کار(سال)

شماره تماس شماره فکس رزومه کاری  
پریسا ریاحی- مدیر کل دفتر توسعه
 پریسا ریاحی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی 22

64492378   

64492474

 66580082   
محمد اکبرنیا- مدیرکل دفتر کاریابیها  محمد اکبرنیا مدیر کل دفترهدایت نیروی کار و کاریابیها 25 64492472 66580059 

 علاالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

64492476

66580159

 66580091 
مهناز امامدادی- دبیرخانه مشاغل خانگی  مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی   24

64492857

66580075

 64492532 
جلسه شورایعالی اشتغال-2  ارغوان فرزین رئیس دبیرخانه شورایعالی اشتغال 15

64492638

66580188

 66580112 
 آقای نصیری سیدنعمت الله میرفلاح نصیری رئیس مرکز آمارو اطلاعات راهبردی 29 88955033 88955034 
علی اقبالی- مدیر کل اتباع  اقبالی مدیر کل اشتغال و اتباع خارجی  88892665