منبع فایل 3 - نمایش فایل

مشارکت اقتصادی زنان و شاخصهای کلان اقتصادی - اردیبهشت 1398

PDF

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

۴,۹۲۵ کیلوبایت

توضیح مختصر
بر اساس مطالعات صورت گرفته، اقتصاد ایران از سال 1385 وارد مرحله ای از تحولات جمعیتی تحت عنووان پنجره جمعیتی شده است. این دوره به مدت چهار دهه تا سال 1425 ادامه دارد.با تغییر ساختار سنی جمعیت، نقش زنان در اقتصاد نیز پر رنگتر خواهد شد، به دلیل اینکه مشارکت اقتصادی بیشتر آنها در بازار کار، بهبود سطح تحصیلات، سواد و ارتقای مهارت و سرمایه انسانی زنان را در پی دارد. این تحول میتواند نقش مهمی در رشد و توسوعه اقتصادی ایفا کند. در ادبیات جمعیت شناسی، به این پدیده "سود جمعیتی زنان" گفته میشود.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید