منبع فایل 3 - نمایش فایل

چارچوب پیاده سازی سیستم هشداردهنده بازارکار(سهبا)جهت شناسایی بحرانها درسطح ملی واستانی

PDF

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

۳,۴۰۴.۴ کیلوبایت

توضیح مختصر
گزارش حاضر با هدف طراحی سیستم هشداردهنده بازار کار(سهبا) جهت شناسایی بحرانهای حوزه بازار کار در سطح ملی واستانی تدوین شده است.در این ارتباط، شاخص های هشدار دهنده بازار کاردر سطو ح ملی و استانی تعریف شده اند.شاخصهای سطح ملی سه مولفه کمیت، کیفیت و نابرابری در بازار کار را مورد توجه قرارمیدهند.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید