منبع فایل 3 - نمایش فایل

گزارش بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی زنان خودپرست

PDF

۷ بهمن ۱۳۹۳

۷ بهمن ۱۳۹۳

۸۶۶.۲ کیلوبایت

توضیح مختصر
همیت نهاد خانواده و نقش سرپرست در اداره آن، وجود تبعیض جنسی و موضوعات عرفی و قانونی موجب آسیب پذیری بخشزیادی اززنان سرپرست خانوار شده است. بدین لحاظ توجه دقیق به مسائل و مشکلات آنها وبدین لحاظ توجه دقیق به مسائل و مشکلات آنها و ارائه راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از این قشر از جمله وظایف نهادها و سازمانهای خدمات اجتماعی هر کشور است...
توضیحات

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید