منبع فایل 3 - نمایش فایل

صندوقهای محلی، مردمی وامهای خرد روستایی کارآفرینی

PDF

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

۳۰۷.۹ کیلوبایت

توضیح مختصر
صندوق های محلی ، مردمی وام های خرد روستایی کارآفرینی با بهره مندی از تجربیات سایر کشورها- مقاله حاضر درصدد مروری بر انواع صندوق های محلی ،مردمی روستایی واعتبارات خرد می باشد و تعاریف،وکارکردهای انواع اعتبارات خرد را بیان نموده وسپس به ارائه یک تجربه موفق درزمینه فقرزدایی وبا استفاده از اعتبارات خرد که توسط دفتر عمران سازمان ملل متحد اجرا شده،می پردازد
توضیحات

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید