منبع فایل 3 - نمایش فایل

نشریه شماره3- (اقتصاد سیاسی واردات در دوره پسا تحریم)

توضیح مختصر
فقر، بیکاری، تورم و تداوم وابستگی به درآمد نفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در شمار مشکلاتی است که دیگر نمیتوان پدید آمدن آنها را تصادفی دانست....
توضیحات

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید