منبع فایل 3 - نمایش فایل

نشریه شماره7-(سیاست کلان اقتصادی،رشد و اشتغال)

فایل فشرده

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

۱,۰۳۳.۴ کیلوبایت

توضیح مختصر
در حوزه سیاستگذاری، چندی است رویکرد یاستگذاران در عرصه بینالمللی به سمت رشد فراگیر متمایل گشته است .رشد فراگیر، در واقع رشدی است پایدار و مبتنی بر تبادلات و هماهنگیهای بین بخشی نهادهای اقتصادی و اجت ماعی ومشارکت تمامی افراد جامعه که منجر به کاهش نابرابری درآمدی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار میگردد.....

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید