برگزاری سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

 

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران

برای حضور در این نمایشگاه می‌توانند با دبیرخانه آن به شماره 88883653 تماس گرفته یا برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای نمایشگاه به نشانی http://www.iranjobex.com مراجعه کنند.