اخبار

برگزاری پنجمین کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال با موضوع" آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای "

برگزاری پنجمین کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال با موضوع" آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای "

پنجمین کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال در تاریخ 8 مهرماه در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

 در این کمیسیون دکتر محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: راهکار و سیاست کلانی که می توانیم درشرایط فعلی کشور اتخاذ کنیم بحث اشتغال است که می تواند اطمینان، آرامش و شرایط روحی و روانی مطلوبی را ایجاد و مهارت و تخصص را اثربخش کند .وی در ادامه بر ضرورت تطابق آموزش های مهارتی با سیاست های بازار تاکید و اظهار کرد: آموزش های مهارتی حلقه مفقوده است و متاسفانه جوانان و فارغ التحصیلان به دنبال پشت میز نشینی هستند.

سرپرست وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی در عین حال بر آموزش های به روز، دارای جاذبه و نوآوری تاکید و بیان کرد: باید آموزش های مهارتی در کشور از این ویژگی ها برخودار باشند و ما  اکنون به افرادی با مهارت های ویژه نیاز داریم .

محسنی بندپی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح تکاپو و اشتغال رسته هایی را که نیاز به آموزش مهارتی دارند شناسایی کرده و سازمان آموزش فنی – حرفه ای نیز در این مسیر قرار گرفته لذا باید مهارت آموزی در عرصه محیط واقعی کار منطبق با نیازهای موجود ایجاد شود.  وی با تاکید بر این که باید با اتخاذ تدابیر ویژه از اشتغال موجود و ریزش نیروی کار در شرایط تحریم صیانت کنیم ، تصریح کرد: همچنین باید در کنار اشتغال موجود نیز اشتغال جدید با اتخاذ راهکارهایی همچون کاهش مالیات، مشوق های بیمه ای ، بیمه بیکاری و ...  ایجاد کنبم و با تثبیت اشتغال موجود از بیکاری اجباری جلوگیری کنیم

 سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین براشتغال های حمایتی تاکید کردوی اظهار امیدواری کرد که در جلسه شورای عالی اشتغال آینده در حول همین مباحث با حضور رییس جمهور ، تحرک جدی تر و فعال تری در زمینه اشتغال بوجود بیایدمحسنی بندپی در پایان راهکار مبارزه با تحریم های ظالمانه و سیاست های استکبارجویانه و یک جانبه گرایانه  ترامپ را ایجاد " اشتغال جدید" دانست .  برگزار شد گفت: راهکار و سیاست کلانی که می توانیم درشرایط فعلی کشور اتخاذ کنیم بحث اشتغال است که می تواند اطمینان، آرامش و شرایط روحی و روانی مطلوبی را ایجاد و مهارت و تخصص را اثربخش کند .

وی در ادامه بر ضرورت تطابق آموزش های مهارتی با سیاست های بازار تاکید و اظهار کرد: آموزش های مهارتی حلقه مفقوده است و متاسفانه جوانان و فارغ التحصیلان به دنبال پشت میز نشینی هستند.سرپرست وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی در عین حال بر آموزش های به روز، دارای جاذبه و نوآوری تاکید و بیان کرد: باید آموزش های مهارتی در کشور از این ویژگی ها برخودار باشند و ما  اکنون به افرادی با مهارت های ویژه نیاز داریم .

محسنی بندپی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح تکاپو و اشتغال رسته هایی را که نیاز به آموزش مهارتی دارند شناسایی کرده و سازمان آموزش فنی – حرفه ای نیز در این مسیر قرار گرفته لذا باید مهارت آموزی در عرصه محیط واقعی کار منطبق با نیازهای موجود ایجاد شود.

وی با تاکید بر این که باید با اتخاذ تدابیر ویژه از اشتغال موجود و ریزش نیروی کار در شرایط تحریم صیانت کنیم ، تصریح کرد: همچنین باید در کنار اشتغال موجود نیز اشتغال جدید با اتخاذ راهکارهایی همچون کاهش مالیات، مشوق های بیمه ای ، بیمه بیکاری و ...  ایجاد کنبم و با تثبیت اشتغال موجود از بیکاری اجباری جلوگیری کنیمسرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین براشتغال های حمایتی تاکید کردوی اظهار امیدواری کرد که در جلسه شورای عالی اشتغال آینده در حول همین مباحث با حضور رییس جمهور ، تحرک جدی تر و فعال تری در زمینه اشتغال بوجود بیاید.

محسنی بندپی در پایان راهکار مبارزه با تحریم های ظالمانه و سیاست های استکبارجویانه و یک جانبه گرایانه  ترامپ را ایجاد " اشتغال جدید" دانست .

 منبع: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید