اخبار

بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ خواهد یافت

بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ خواهد یافت
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کرمانشاه عنوان کرد: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ خواهد یافت

نخستین جلسه پیگیری ویژه توسعه اشتغال استان کرمانشاه با حضور دکترمنصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اسکندری رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال و مهناز امامدادی رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی کشور در محل سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد.

دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده ویژه وزیر در حوزه اشتغال در استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به برخی سیاست های توسعه اشتغال در استان ها، بیان داشت: از برنامه های اجرایی از طرف استانها که دارای الگوی توسعه ای و در راستای توسعه اشتغال ارائه شود، حمایت می کنیم.

ایشان افزود: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامه های وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

ایشان در پایان اظهار نمود: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت، ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ و با اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می شوند.

استاندار کرمانشاه در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به مسائل حوزه اشتغال استان کرمانشاه، بیان داشت: در سال 96 نرخ بیکاری در استان کرمانشاه یک رشد فزاینده داشت که در سال 97 و 98 با تدوین سند اشتغال، خوشبختانه نه تنها نرخ بیکاری کنترل شد، بلکه به طور چشمگیر کاهش یافت.

ایشان با اشاره به اینکه علاقه مندی و تمایل به سرمایه گذاری در استان کرمانشاه خوب شده و سرمایه گذاری های خوبی هم صورت گرفته، ادامه داد: با توجه بحران های که در سال های اخیر در استان اتفاق افتاد، خوشبختانه این بحران بیکاری ما را افزایش نداده و استان توانسته این بحران ها را در راستای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به فرصت تبدیل کند.

استاندار کرمانشاه یادآور شد: امکان استخدام برای همه بیکاران در دستگاه های اجرایی میسر نیست؛ اما برای متقاضیان ایجاد شغل، افراد دارای مهارت، کارآفرینان، تولید کنندگان و سایر مشاغل خرد و خانگی باید شرایطی را فراهم کنیم که با تسهیلات حمایتی مسیر راه اندازی این گونه کسب و کارها تسهیل شود و با تثبیت شغل و دیگر مراقبت های لازم امکان افزایش اشتغالزایی فراهم شود.

 ایشان معیشت، مسکن و اشتغال جوانان به ویژه جوانان دانش آموختگان دانشگاهی را از مشکلات عمده خانواده ها و مردم استان دانست و تصریح کرد: هرچند تلاش مضاعفی در این راستا صورت گرفته است اما به این معنی نیست که این مشکل حل شده، باید به تقاضای مردم پاسخ داده شود  و از دولت انتظار می رود که مشکل مسکن و اشتغال را با کمک خود مردم حل و فصل نماید.

وی با تأکید بر لزوم حضور مضاعف وزرا، معاونین و مدیران ستادی در استانها، گفت: از مقامات ارشد کشوری انتظار داریم، به جهت نتیجه رساندن امور و اقدامات منجر به اشتغال به عنوان یکی از اولویت های همیشگی دولت در شرایط فعلی با وجود تحریم های ظالمانه و شرایط کرونایی جلسات شورای عالی اشتغال کشور با مدیریت مستقیم و با حضور استانداران سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس و به طور مرتب برگزار شود.

استاندار در پایان بیان کرد: امروز با حضور معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد هستیم اولویت استان شناسایی و احصا شده و مورد حمایت قرار می گیرد که با شناسایی دقیق جامعه بیکاران و تمرکز بر مهارت آموزی بر اساس نیاز و تقاضای بازار و تمرکز بر راه اندازی کسب و کارهای خرد می توان روند کاهشی نرخ بیکاری را تداوم داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به برگزاری مرتب جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بیان داشت: در سال گذشته 39 جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به ریاست استاندار و یا معاون هماهنگی ایشان و در سال 99 هم تاکنون  ۱۹ جلسه با هدف رصد و پیگیری پیشرفت سند اجرایی اشتغال و توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان برگزار شده است

 وی با اشاره به اینکه بر اساس سند اشتغال سه ساله استان، کاهش 3 درصدی نرخ بیکاری برای سال 98 درصد پیش بینی شده بود، افزود: در سال گذشته  59668 فرصت شغلی به طور ناخالص پیش بینی شد که  که با حمایت و پیگیری های استاندار پرتلاش استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کلیه دستگاه هی اجرایی استان، در پایان سال با تحقق پیش بینی ها تعداد 20980 فرصت شغلی خالص ایجاد شد و بر اساس داده های آماری مرکز آمار ایران کاهش 3 و یک دهم درصدی نرخ بیکاری استان منتج شد.

 حسن عزیزی افزود: برای سال جاری هم بر اساس سند سه ساله اشتغال کاهش دو و نیم درصدی نرخ بیکاری پیش بینی شده است که در شش ماهه نخست سال، ۶۰ درصد این پیش بینی ها محقق شده است.

در ادامه این نشست، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجتبی قبادی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری، دکتر آزادی مدیر پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی موضوعاتی را پیرامون حوزه توسعه اشتغال استان از جمله رفع مشکلات اعتبارات مرحله پنجم اشتغال روستایی و عشایری، افزایش تسهیلات ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، حمایت از مرکز کسب و کارهای کوچک و خرد، افزایش سهم مشاغل خانگی در استان، افزایش سهم یارانه دستمزد، اختصاص سهم جدید اعتبارات اشتغال در مناطق زلزله زده استان و توجه به زنجیره های ارزش، حمایت از راه اندازی سامانه کسبانه، حمایت همه جانبه از دبیرخانه کارگروه اشتغال را مطرح نمودند.

حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در این نشست به برخی مزیت های اقتصادی در حوزه های ایجاد اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: به منظور توسعه اشتغال استان، مرکز کسب و کارهای کوچک و خرد با استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد، تثبیت و توسعه شبکه ی کسب و کارهای کوچک و مرکز جذب سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت دانشگاه رازی کرمانشاه راه اندازی شده است که نیازمند حمایت دولت می باشند.

 ایشان داشتن اطلاعات کافی از وضعیت بیکاران را یکی از الزامات مهم توسعه اشتغال استان دانست و افزود: در راستای اجرای سیاست های فعال بازار کار، ایجاد اشتغال سالم و پویا به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار برای متقاضیان و افراد بیکار با هدف هدایت شغلی کارجویان، افزایش سرعت انتخاب نیروی کار در استان کرمانشاه، راه اندازی سامانه اطلاعات بیکاران لازم و نیازمند حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

در ادامه این نشست اسکندری رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور پیرامون تشکیل جلسات شورای با حضور استانداران به صورت ویدئو کنفرانس و تعیین تکلیف دبیرخانه کارگروه اشتغال در استانها بزودی و مهناز امدادی رئیس ستاد توسعه مشاغل خانگی کشور پیرامون ظرفیت های توسعه مشاغل خانگی توضحیاتی را ارائه نمودند.

۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید