اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید اقلام بهداشتی در استان فارس

برگزاری کارگاه آموزشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید اقلام بهداشتی در استان فارس
برگزاری کارگاه آموزشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید اقلام بهداشتی در استان فارس


کارگاه آموزشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید اقلام بهداشتی در استان فارس برگزار شد.

دوره‌های آموزشی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید اقلام بهداشتی با کیفیت مطلوب و قابل اعتماد در استان فارس برگزار شد. به گزارش خبرنگارمؤسسه دانش پژوهان کاردوک به عنوان تسهیل‌گر پروژه، کارشناسان فنی این شرکت در بازه زمانی 4 الی 7 بهمن ماه جاری، با حضور در این استان دوره های آموزشی را طبق محتوی آموزشی تدوین شده برگزار نمودند. از جمله موارد مطرح شده در این دوره‌های آموزشی می¬توان به توضیح استانداردهای مدیریتی شامل رعایت شرایط فنی و بهداشتی ساختمان و سالن تولید، سیستم شستشو، ضدعفونی و گندزدایی، الزامات اختصاصی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی مصرفی، روش‌های ویروس زدایی و ...اشاره کرد. گفتنی است پروژه حماﻳت از ﻛسب وﻛارهای خرد و نوپا از طرﻳق ظرفﻴتسازی تهﻴه و توزﻳع اقلام بهداشتﻲ برای سالمندان و زنانباردار در دوره کووید 19، ذﻳل برنامه ﻛاری مشترک سال 2020 مﻴلادی وزارت تعاون، ﻛار و رفاه اجتماعﻲ با صندوق جمعﻴت ملل متحد (UNFPA) است که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اقلام مصرفی بهداشـتﻲ مورد نﻴاز در این پروژه نیز شامل ماسـﻚ جراحﻲ، ماسـﻚ فﻴلتردار(N95)، دستکش باﻛﻴفﻴت ﻻتﻜﺲ، عﻴنﻚحفاظتﻲ، قاب حفاظتﻲ صـورت و گان ﻳﻜبار مصـرف پزشـﻜﻲ معرفی می¬باشد. براساس این گزارش، تعداد 128 نفر از جمله 72 زن سرپرست خانوار، در کارگاه¬های تولیدی منتخب در استان فارس طی 5 دوره تحت آموزش‌های رسمی قرار گرفتند. این دوره¬های آموزشی در کارگاه‌های دانش بنیان نانو فناوران فاران(شیراز)، ارم کوشا(شیراز)، نوین طب فارس(مرودشت)، ساران رادمهر سلامت(مرودشت)، پاسارگاد طب خرم(خرم بید) برگزار گردیده است. نکته قابل توجه در واحد تولیدی دانش بنیان نانو فناوران فاران، استفاده از دستگاه¬های ساخته شده در همین کارگاه در فرایند تولید می‌باشد. گفتنی است بر اساس نظرسنجی¬های صورت گرفته در انتهای دوره‌های آموزشی برگزار شده، رضایت کارکنان واحدهای تولیدی به ویژه زنان سرپرست خانوار از آموزش‌ها در سطح بالایی قرار داد.
۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید