صفحه نخست

درباره معاونت

اقدامات معاونت

دبیرخانه طرح تکاپو

برنامه های عملیاتی حوزه های معاونت

تفاهم نامه ها

نشریات تخصصی

دستورالعملهاو بخشنامه ها

مسئولین حوزه معاونت

دفترتوسعه کارآفرینی

مسئولین دفتر توسعه کارآفرینی

دفترهدایت نیروی کاروکاریابیها

مسئولین دفترهدایت نیروی کارو کاریابیها

دبیرخانه حمایت از مشاغل خانگی

مسئول ستاددبیرخانه حمایت از مشاغل خانگی

دفترتوسعه اشتغال وسیاستگذاری

مسئولین دفتر توسعه اشتغال وسیاستگذاری

اشتغال اتباع خارجی

اشتغال اتباع خارجی

دبیرخانه شورای عالی اشتغال

مسول دبیرخانه شورایعالی اشتغال

مقالات معاونت

مقالات کارآفرینی

مقالات اشتغال

مقالات آموزشی

مقالات متفرقه

مقالات تالار گفتگو

فایلهای اشتغال

طرحها

گزارشها

سخنرانی ها

*دوره آموزشی"منابع تامین مالی طرحهای کسب و کار..

*نشست تخصصی تحلیل وبررسی کنفرانس آی بریج

مجموعه سخنرانیهای همایشها

واژه نامه کارآفرینی

مقالات

کارآفرینی چیست؟

E-book

کارآفرینان

ارتباط با مدیرکل

برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی

فعالیتهای دفتر توسعه کارآفرینی

نهادهای پشتیبان کارآفرین

کانونهای کارآفرینی کشور

روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی

دستورالعمل کانونهای کارآفرینی

کانونهای کارآفرینی استانهای کشور

وبگاههای کانونهای کارآفرینی استانی

مراکزمشاوره،اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی

مشخصات مراکزمشاوره کارآفرینی در استانها

آیین نامه ها و مصوبات

تامین مالی کارآفرینی

تامین مالی جمعی

وبگاهای مرتبط با تامین مالی

اطلاعات کارآفرینی

قوانین و مقررات

اساسنامه ها

بخشنامه ها

دفاترکارآفرینی

دفاتر کارآفرینی دستگاههای اجرایی

طرحهای دستگاههای اجرایی

شرح وظایف دفاترکارآفرینی

دفاترکارآفرینی استانها

سازمانهای کارواموراجتماعی

اسامی مسئولین و کارشناسان کارآفرینی استانها

مدرسین کارآفرینی استانها

صورتجلسات دفاترکارآفرینی

صورتجلسات هم اندیشی -94

صورتجلسات هم اندیشی-93

صورتجلسات کمیسیون اجتماعی

آلبوم تصاویر دفاتر کارآفرینی

رویداد های کارآفرینی

داخلی

بین المللی

حامیان کارآفرینان

خیرین کارآفرینی

موسسات آموزشی کارآفرینی

اسامی مراکز آموزشی کارآفرینی

همایشها و سمینارها

جشنواره کارآفرینی 95

جشنواره کارآفرینی 97

جشنواره کارآفرینی-ششم و هفتم91

جشنواره کارآفرینی-پنجم

جشنواره کارآفرینی-چهارم

جشنواره کارآفرینی-سوم

جشنواره کارآفرینی-دوم

گزارش همایشهاوسمینارها

صاحبنظران کارآفرینی

مراکزکارآفرینی دانشگاهها

وبگاههای مرتبط

وبگاههای داخلی

وبگاههای خارجی

آموزشی

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون

سازمان ها و موسسات کارآفرینی

پیوند ها

مصاحبه با کارآفرینان

کارآفرینان موفق ایرانی

کارآفرینان موفق جهان

اتاق فکرمدیریت بازار کار

صورتجلسات تخصصی اطاق فکر

دعوتنامه جلسات اتاق فکر

مقالات و مطالب اتاق فکر

طرحهای کارآفرینی

معاونت اشتغال وکارآفرینی

هدایت نیروی کار

دفترتوسعه اشتغال

ارتباط با مدیر کل

فعالیتهای دفتر سیاستگذاری اشتغال بازارکار

برنامه عملیاتی دفترسیاستگذاری اشتغال

اشتغال اتباع خارجی

دبیرخانه مشاغل خانگی

فعالیتهای دبیرخانه مشاغل خانگی

دستورالعمل ها

صورتجلسات

برنامه عملیاتی دبیرخاته ستادمشاغل خانگی

آلبوم تصاویر

ارتباط با معاون

نشریات تخصصی معاونت

مجموعه اسنادراهبردی و بالادستی نظام

قوانین و مقررات ایران

اقدامات معاونت

پرسشنامه مراکز رشد

تالار گفتگوی معاونت توسعه کارآفرینی

دبیرخانه طرح تکاپو

فهرست رسته های اولویت دار

تالار گفتگو