صفحه نخست

درباره معاونت

تالار گفتگوی معاونت کارآفرینی و اشتغال

اقدامات معاونت

دبیرخانه طرح تکاپو

برنامه های عملیاتی حوزه های معاونت

تفاهم نامه ها

نشریات تخصصی

دستورالعملهاو بخشنامه ها

مسئولین حوزه معاونت

دفترتوسعه کارآفرینی

مسئولین دفتر توسعه کارآفرینی

دفترهدایت نیروی کاروکاریابیها

مسئولین دفترهدایت نیروی کارو کاریابیها

دبیرخانه حمایت از مشاغل خانگی

رئیس دبیرخانه ستادساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی

دفترتوسعه اشتغال وسیاستگذاری

مسئولین دفتر توسعه اشتغال وسیاستگذاری

اشتغال اتباع خارجی

اشتغال اتباع خارجی

دبیرخانه شورای عالی اشتغال

مسول دبیرخانه شورایعالی اشتغال

مقالات معاونت

مقالات کارآفرینی

مقالات اشتغال

مقالات آموزشی

مقالات متفرقه

طرحها

گزارشها

سخنرانی ها

*دوره آموزشی"منابع تامین مالی طرحهای کسب و کار..

*نشست تخصصی تحلیل وبررسی کنفرانس آی بریج

مجموعه سخنرانیهای همایشها

واژه نامه کارآفرینی

دفترکارافرینی

ارتباط با مدیرکل

معرفی دفتر توسعه کارآفرینی

فعالیتهای دفتر توسعه کارآفرینی

تربیت سرمایه های انسانی کارآفرین

گزارشهای باشگاه

شیوه برگزاری باشگاه

استاندردهای کارآفرینی

قانون و آئین نامه نظام جامع آموزش

سرباز کارآفرین

اسناد

فرم رهیارها

معرفی کتاب

عکسهای منتخب

تقویت اکوسیستم کارآفرینی

تامین مالی

وبگاهای مرتبط با تامین مالی

رویدادهای دورهمی پیوند

اسناد کارآفرینی

کافه کارآفرینی

وضعیت کارآفرینی ایران

حمایت از کارآفرینان برتر

سازمان کارآفرینی

جشنواره کارآفرینان برتر

نهادهای پشتیبان کارآفرین

کانونهای کارآفرینی کشور

روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی
دستورالعمل کانونهای کارآفرینی
کانونهای کارآفرینی استانهای کشور
وبگاههای کانونهای کارآفرینی استانی

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

مشخصات مراکزمشاوره کارآفرینی در استانها
آیین نامه ها و مصوبات
گزارشات توانمندسازی مراکز کارآفرینی

اطلاعات کارآفرینی

حامیان کارآفرینان

خیرین کارآفرینی

همایشها و سمینارها

جشنواره کارآفرینی 95

جشنواره کارآفرینی 97

جشنواره کارآفرینی-ششم و هفتم91

جشنواره کارآفرینی-پنجم

جشنواره کارآفرینی-چهارم

جشنواره کارآفرینی-سوم

جشنواره کارآفرینی-دوم

گزارش همایشهاوسمینارها

صاحبنظران کارآفرینی

مراکزکارآفرینی دانشگاهها

وبگاههای مرتبط

وبگاههای داخلی

وبگاههای خارجی

آموزشی

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون

سازمان ها و موسسات کارآفرینی

پیوند ها

مصاحبه با کارآفرینان

کارآفرینان موفق ایرانی

کارآفرینان موفق جهان

معاونت اشتغال وکارآفرینی

دفترهدایت نیروی کار

دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

برگ نخست

معرفی دفتر

شرح وظایف دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال

چارت سازمانی

برنامه عملیاتی

تحقیق و پژوهش

تالیف ها

مقاله ها، پژوهش ها و طرح ها

ترجمه ها

آخرین رویدادها

گزارشات

گزارش براساس منطقه جغرافیایی

آمار و اطلاعات بازار کار

طرح آمارگیری نیروی کار

طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار

حساب های ملی مرکز آمار ایران

حساب های ملی بانک مرکزی ج.ا.ا

گزارش ها

همایش ها

تفاهم نامه ها

سامانه های دفتر

سامانه کارا

سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار

سامانه کارورزی

سامانه یارانه دستمزد

سامانه مشوق بیمه ای

فعالیتهای دفتر

استان ها

قوانین و مقررات

معرفی دفتر

چارت سازمانی

تماس با ما

اداره کل اشتغال اتباع خارجی

دبیرخانه مشاغل خانگی

فعالیتهای دبیرخانه مشاغل خانگی

دستورالعمل ها

صورتجلسات

برنامه عملیاتی دبیرخاته ستادمشاغل خانگی

آلبوم تصاویر

برگزاری سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

ارتباط با معاون

نشریات تخصصی معاونت

مجموعه اسنادراهبردی و بالادستی نظام

قوانین و مقررات ایران

اقدامات معاونت

پرسشنامه مراکز رشد

تالار گفتگوی معاونت توسعه کارآفرینی

دبیرخانه طرح تکاپو

فهرست رسته های اولویت دار

برنامه توسعه اشتغال روستایی

برنامه اشتغال فراگیر

برنامه توسعه کارآفرینی

برنامه های اجرایی سال 1397

برنامه تسهیلات کرونا

دبیرخانه طرح تکاپو

خلاصه مدیریتی مطالعات استانی

برگزاری سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر

سامانه مستندات

تالار گفتگو