تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۳۴,۴۲۶,۳۳۵ نفر
۲۵,۲۴۹ نفر
۲۲,۹۹۳ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۸۳   کاربر ۱۶۴   صفحه
۰۶/۲۹ ۸۷   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۶/۲۸ ۹۲   کاربر ۱۳۱   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۱۷   کاربر ۲۹۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۵۹   کاربر ۳۱۰   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۹۴   کاربر ۴۴۵   صفحه
۰۶/۲۴ ۴۱۹   کاربر ۵۵۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۴۸   کاربر ۹۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۹۱   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۶/۲۱ ۹۲   کاربر ۳۰۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۳۶۴   کاربر ۶۱۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۳۹۸   کاربر ۶۸۸   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۵۴   کاربر ۳۷۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۰۶   کاربر ۲۷۷   صفحه
۰۶/۱۶ ۶۲   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۸۰   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۴۱   کاربر ۳۴۵   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۴۶   کاربر ۳۸۸   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۶۸   کاربر ۳۷۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۰۱   کاربر ۳۰۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۲۵   کاربر ۳۳۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۶۲   کاربر ۱۴۲   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۱۳   کاربر ۴۲۶   صفحه
۰۶/۰۷ ۱۱۳   کاربر ۲۷۷   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۲۶   کاربر ۳۶۲   صفحه
۰۶/۰۵ ۱۳۹   کاربر ۳۳۹   صفحه
۰۶/۰۴ ۲۰۱   کاربر ۴۰۲   صفحه
۰۶/۰۳ ۲۱۷   کاربر ۴۲۵   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۰۰   کاربر ۲۱۳   صفحه
۰۶/۰۱ ۹۴   کاربر ۲۱۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۵,۱۶۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۶,۸۹۷ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۹,۸۰۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۶۲۴ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۳,۴۲۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۳,۰۶۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۴,۹۱۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۰,۳۷۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۹,۶۴۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۷,۰۷۰ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۸,۶۸۶ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۴,۸۱۸ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۴,۵۵۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۴,۳۵۵ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۶,۹۸۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۴,۱۸۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۰,۶۵۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۳,۷۳۹ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۲,۰۱۸ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۱,۵۸۰ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۴,۳۳۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۴,۷۵۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳,۳۳۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۰,۴۸۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۸۶۳,۰۶۲ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۶,۸۲۶,۸۰۵ ۲۰ %
USA
USA
۱,۶۷۳,۲۱۹ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۲۸,۲۸۲ ۴ %
DEU
DEU
۷۵۶,۹۲۱ ۲ %
GBR
GBR
۳۷۶,۵۸۴ ۱ %
RUS
RUS
۳۴۸,۱۳۲ ۱ %
ROM
ROM
۳۰۵,۷۷۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۱,۵۷۵ ۱ %
CHN
CHN
۹۳,۳۶۴ ۰ %
ITA
ITA
۷۴,۵۱۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۰۱۰ ۰ %
TUR
TUR
۵۸,۲۲۹ ۰ %
POL
POL
۴۹,۳۶۶ ۰ %
FIN
FIN
۴۲,۴۵۰ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۲۹۲ ۰ %
DNK
DNK
۳۸,۹۰۵ ۰ %
UKR
UKR
۳۷,۴۱۶ ۰ %
AUS
AUS
۳۲,۷۰۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۵۴,۵۸۴ ۴۰ %
Firefox
Firefox
۱۱۷,۹۱۸ ۳۰ %
Other
Other
۴۶,۶۵۲ ۱۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۹,۷۶۲ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۰,۳۰۵ ۳ %
Safari
Safari
۸,۴۱۵ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۲۸۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۶,۵۳۳ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۸۵۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۵,۳۳۵ ۱ %
Opera
Opera
۴,۴۲۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۶۸۷ ۱ %
Edge
Edge
۷۴۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۲۱,۱۹۴ ۳۲ %
Linux ۶۷,۲۸۴ ۱۸ %
Other ۶۲,۰۷۵ ۱۶ %
Windows 2003 ۴۵,۹۶۳ ۱۲ %
XP ۴۴,۶۴۰ ۱۲ %
Windows 10 ۱۶,۳۴۷ ۴ %
Windows 8 ۹,۸۱۵ ۳ %
iOS ۷,۶۷۳ ۲ %
Android ۶,۰۳۶ ۲ %
Vista ۱,۶۰۸ ۰ %
FreeBSD ۶ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
کارآفرینی ۵,۶۷۵
کارافرینی ۳,۵۲۸
کار آفرینی ۲,۳۳۵
کار افرینی ۱,۸۵۰
سامانه کارا ۱,۲۳۳
کارا ۱,۰۸۶
سایت کارآفرینی ۴۸۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۳۴۱
ثبت نام ۲۹۲
ثبت نام وام اشتغال روستایی ۲۴۹
سایت کارا ۲۴۲
سایت کارافرینی ۲۰۳
Www.kara.mcls.gov.ir ۱۷۸
طرح توجیهی ۱۷۸
کارافرینان موفق ایران ۱۶۷
karafarini.mcls.gov.ir ۱۶۴
وام اشتغال روستایی ۱۴۷
سایت کار آفرینی ۱۴۷
سایت کار افرینی ۱۴۶
ثبت نام وام اشتغال روستاییان ۱۴۰
کارآفرینان ۱۲۹
کارآفرینان موفق ۱۲۹
طرح تکاپو ۱۲۴
ثبت نام وام ۱۲۰
ثبت نام وام روستایی ۱۱۴
وام ۱۱۴
سایت کارا وام ۱۰۲
کارآفرینان موفق ایرانی ۹۵
وزارت کار ۹۲
سازمان کارآفرینی ۹۲
تکاپو ۹۲
وام کارا ۹۰
وام روستایی ۸۹
ثبت نام سامانه کارا ۸۷
ثبت نام وام خود اشتغالی ۸۵
کارافرینان ۸۳
وزارت تعاون ۸۰
karafarini ۷۸
فرم خلاصه مطالعات طرح ۷۲
ثبت نام در سایت کارا ۶۶
شماره تماس بابک بختیاری ۶۶
ثبت نام در سامانه کارا ۶۵
کارآفرین موفق ۶۵
فرم ۶۵
kara.mcls.gov.ir ۶۴
82959 ۶۳
کارافرین ۶۳
ثبت نام وام کارا ۶۱
کارآفرین موفق ایرانی ۶۰
ثبت نام کارا ۵۸