تالار گفتگوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

تالار گفتگوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 تالار گفتگو

به تالار گفتگوی وب سایت معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال خوش آمدید.این تالار به منظور بحث و گفتمان علمی در زمینه های اشتغال و کارآفرینی و ارائه دیدگاهها، پرسش و پاسخ بین مشارکت کنندگان این تالارومعاون توسعه کارآفرینی واشتغال و مدیران مرتبط با این حوزه یجاد گردیده است.خواهشمند است دیدگاه و یا پرسش خود را تنها در قالب برنامه ارزیابی این معاونت بیان فرمایید،بدیهی است مطالب خارج از این چارچوب، نمایش داده نخواهد شد.